Granåsveien 15

Vi skal levere 51 fagverk til 3 glasstak, gangbro,3 stk. ventilasjonssjakter og mye rekkverk på det store kontorbygget som er under oppføring i Granåsveien 15 i Trondheim. Det er et samarbeidsprosjekt med R.Daaland AS som skal montere glassene.

I uke 21 har vi vært der å montert takbukker til første tak.

Lagerbygg til Gåsvand eiendom

Oppføring av nytt lagerbygg som skal brukes av Rindalslist begynte høsten/vinteren 2009. Vi monterte stål, takplater, veggelement og beslag.

Gangbro Vårsøg hotell

Vårsøg 24
Vi har fått jobben med å produsere stålverket i gangbroen som skal plasseres mellom Vårsøg hotell og Surnadal kulturhus.

Vi begynte i april 2010 med produksjonen, tirsdag 22.juni og onsdag 23. juni kunne vi løfte på plass delene ved hjelp av kraner fra Jon Magne Nergård og Ing. I.Sæther.

Syrstadeng Bil AS

004
Nytt takoverbygg ble bygd over bensinpumpene.

Gåsvand Eiendom

Ny kapphall til Rindalshytter