www.alfkvam.no

Cafe Nyfiken

Gjennom RUPRO på Løkken har vi levert mye av innredningen til en nyåpnet restaurant på Solsiden i Trondheim, Cafe Nyfiken.
Alt i stål er levert av oss.
Nyfiken