www.alfkvam.no

Nordmøre Folkehøyskole

I forbindelse med rehabilitering av Nordmøre Folkehøyskole har vi en del oppdrag.

Vi har stått for påbygging av teknisk rom, nå står rekkverk og trapper av stål for tur