www.alfkvam.no

Sunndal Helsetun

Som underentreprenør til Grytnes AS holder vi nå på med stålarbeid iforbindelse med ombygging av Sunndal Helsetun.

Rehabilitering gammelt bygg og påbygging.