www.alfkvam.no

Per Bjerke i Søre Osen

I uke 34 skal vi til Per Bjerke i Søre Osen å montere nytt Blowerfilter, vifte og returluft