www.alfkvam.no

Helland Møbler

I forbindelse med at Helland Møbler i Stordal flytter produksjon over til Estland skal vi demontere fyranlegg i Stordal for å bygge det opp igjen i Estland.

Denne jobben skal skje i august/september 2017

Jobben er gjennom P.Blakstad AS