www.alfkvam.no

ASKO Trondheim

Gjennom entreprenøren B&B entreprenør på Støren har vi fått mange ståloppdrag iforbindelse med bygging av Hydrogenstasjon ved ASKO i Trondheim.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/DKTL99120617/06-12-2017#t=5m39s