www.alfkvam.no

Dale barneskole

Vi har gjennom Grytnes Entreprenør avd. Kristiansund fått jobben med å produsere og montere stålet ved utvidelse av Dale barneskole.

 

Dale skole 1