Aure Bil og Fritid eiendom AS

Aure Bil og Fritid eiendom skal bygge et nytt stort bygg i Aure. Dette bygget skal romme bilverksted, vaskehaller og et stort areal med utleiekontorer. Vi har fått jobben med installering av ventilasjon og rørlegging. Dette arbeidet skal skje i mars 2017.

 

Aure Bil og fritid