Scanflex Birkeland

I uke 2 og 3 er det montører fra oss å monterer fyranlegg og egenprodusert pipe

Alvdal Skurlag

I uke 44 og 45 skal vi til Alvdal på rørlegging. Det er rørlegging og montering av ventilasjonsanlegg i forbindelse med utbygging av nytt anlegg.

Aure Bil og Fritid eiendom AS

Aure Bil og Fritid eiendom skal bygge et nytt stort bygg i Aure. Dette bygget skal romme bilverksted, vaskehaller og et stort areal med utleiekontorer. Vi har fått jobben med installering av ventilasjon og rørlegging. Dette arbeidet skal skje i mars 2017.

 

Norgesvinduet Svenningdal

I uke 39 og 40 skal vi til Svenningdal. Der skal det monteres nytt filteranlegg

Time Interiør AS

I uke 17 skal vi til Time Interiør i Sandnes.
Der skal det monteres egenprodusert silo samt montasje av utamter, sykloner og elementpipe

Helland Møbler AS

Helland Møbler i Stordal skal investere i nytt flisfyringsanlegg.
Vi skal dit i uke 21,22 og 23. Der skal alt gammelt utstyr demonteres samt at det skal monteres nytt flisfyringsanlegg.

Grainwood T-komponent AS

Ved T-komponent i Rindal har vi montert et nytt Grainwood-anlegg for brikett transport

Brunstad AS

2 av våre montører skal i uke 28 til Brunstad AS i Sykkulven.
Der skal de skifte utmater og mateskrue.

Scanflex

2 av våre montører skal i uke 29 til Scanflex, Birkeland. Her skal det monteres et patronfilter samt rørlegging.