Dale barneskole

Vi har gjennom Grytnes Entreprenør avd. Kristiansund fått jobben med å produsere og montere stålet ved utvidelse av Dale barneskole.

 

ASKO Trondheim

Gjennom entreprenøren B&B entreprenør på Støren har vi fått mange ståloppdrag iforbindelse med bygging av Hydrogenstasjon ved ASKO i Trondheim.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/DKTL99120617/06-12-2017#t=5m39s

 

Påbygg Syrstadeng Bil

Syrstadeng Bil bygger på sine lokaler på Storås. I samarbeid med Meldal Byggservice skal vi levere og montere alt stål, vegger, tak, beslag til dette påbygget.

 

Rindalshallen

Et arbeidsfellesskap mellom oss og Vibo Entreprenør AS har vi fått jobben med å bygge den nye Rindalshallen. Der skal det bli kunstgressbane og friidrettsanlegg med løpebaner og lengdegrop.

Rindal Maskin står for grunnarbeidet, Kjells VVS har rør og sanitæranlegg og AS Elektro står for el-installasjoner.

Sunndal Helsetun

Som underentreprenør til Grytnes AS holder vi nå på med stålarbeid iforbindelse med ombygging av Sunndal Helsetun.

Rehabilitering gammelt bygg og påbygging.

Påbygg Simpro

Simpro på Løkken utvider sine produksjonslokaler.

I den forbindelse skal vi produsere og montere stål, levere og montere sandwich og selvbærende takplater. Samt at vi har arbeidet med beslagsarbeid.

Dette prosjektet er gjennom Vibo Entreprenør AS

Nordmøre Folkehøyskole

I forbindelse med rehabilitering av Nordmøre Folkehøyskole har vi en del oppdrag.

Vi har stått for påbygging av teknisk rom, nå står rekkverk og trapper av stål for tur

Rehabilitering "autobygget"

Det gamle "Autobygget" skal rustes opp. I den forbindelse skal vi levere stålforsterkninger, nye stålsøyler og dragere.

Dette oppdraget er gjennom Rindals-Tre